AMA FILM ACADEMY to szczególna szkoła filmowa otwierająca wiele możliwości w wielu dziedzinach branży kinemetograficznej. Powołali ją do życia filmowcy z wieloletnim doświadczeniem. Nauka odbywa się w innowacyjnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa założył Piotr Lenar. Wykładał na wielu uczelniach związanych z filmem w Polsce i za granicą. W szkole zatrudnieni są uznani i aktywni w zawodzie twórcy filmu. Wśród nauczycieli AMAFILM ACADEMY znajdują się reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, również scenografowie, specjaliści od dźwięku, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy oraz specjaliści od teorii filmu.

W szkole filmowej Warszawa można poszerzyć wiedzę i kompetencje na temat reżyserii, produkcji filmowej, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od początku swojej działalności wierna jest idei – szerokiego otwarcia na oczekiwania swoich uczniów. W szkole filmowej Warszawa można kształcić się na danym kierunku, np. filmowy, ale można również pobierać naukę na kilkudniowych zajęciach, jak warsztaty. Każda forma kształcenia przybliża uczestnikom tajniki sztuki filmowej. Teoria i praktyka wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to wartościowy zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrealizowaniu się http://amafilmacademy.pl/szkola-filmowa-ama-warszawa/ szkoła filmowa Warszawa w branży filmowej.