AMA FILM ACADEMY to wyjątkowa szkoła filmowa dająca wiele możliwości w różnych dziedzinach branży kinemetograficznej. założyli ją filmowcy z wieloletnim doświadczeniem. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa założył Piotr Lenar. Wykładał na różnych uczelniach związanych z filmem w kraju i za granicą. W szkole wykładają uznani i aktywni w zawodzie twórcy filmowi. Wśród wykładowców AMAFILM ACADEMY są reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, także scenografowie, dźwiękowcy, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy oraz fachowcy od teorii sztuki filmowej.

W szkole filmowej Warszawa można zgłębić wiedzę i umiejętności na temat reżyserii, produkcji filmu, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od zarania swojej działalności wierna jest idei – szerokiego otwarcia na oczekiwania swoich słuchaczy. W szkole filmowej Warszawa można kształcić się na danym kierunku, np. filmowy, ale można również pobierać naukę na warsztatach szkoła filmowa i tzw. master class. Każda forma kształcenia przybliża uczniom meandry sztuki filmowej. Podstawy teoretyczne i praktyka wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to wartościowy zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrealizowaniu się w branży kinematograficznej.